Szkolenia na uprawnienia
energetyczne

Szkolenia przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji dla elektryków.

 


Wybrane elementy programu szkoleniowego

1 Przepisy ogólne i wybrane zagadnienia
2 Obowiązki osób na stanowisku elektryka E,
3 Organizacja pracy przy urządzeniach   elektroenergetycznych G1,
4 Ochrona od porażeń w do 1 kV i powyżej 1 kV,
5 Układy sepciowe,
6 Ochrona odgromowa i przepięciowa,
7 Sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,
8 BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach   elektroenergetycznych, ochrona p.poż,
9 Zasady dysponowania mocą urządzeń  przyłączonych do sieci

  • Senat RP w dn. 29.07.11r. podczas 81. posiedzenia przyjął nowelizację Ustawy Prawo energetyczne - i przywrócił zgodnie ze stanowiskiem Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej utrzymanie okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, tj. obowiązek potwierdzania kwalifikacji co 5 lat.–Ustawa Prawo energetyczne