Szkolenia BHP

Szkolenia odbywają się na terenie naszej firmy lub w siedzibie Klienta.
W czasie naszych szkoleń wykorzystujemy filmy video, prezentacje multimedialne, plansze i folie szkoleniowe,
ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp.
Każde szkolenie poprzedzone jest staranną analizą potrzeb naszych Klientów
oraz indywidualnym podejściem do każdej szkolonej przez nas grupy.
Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy cenią sobie wysoki standard szkoleń
oraz chcą uczyć się w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

  • Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia..–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami)

 

Cena szkolenia może być przedmiotem negocjacji w zależności od rodzaju szkolenia i liczby uczestników.
W cenie szkolenia mieści się opłata za egzamin i zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Szkolenie prowadzą profesjonalni, doświadczeni wykładowcy z dziedziny prawa pracy, BHP, ppoż., ratownictwa przedmedycznego,
higieny pracy i innych dziedzin w zależności od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.
Przy współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami organizujemy próbną ewakuację, gaszenia pożaru,
zapoznanie się ze sprzętem ratunkowym i gaśniczym, ćwiczenia ratowania życia ludzkiego dorosłych i dzieci na manekinach treningowych.

 

  • SZKOLENIA REALIZOWANE W OPARCIU O PROGRAMY SZKOLEŃ BHP zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr. 180, poz. 1860 z poźn. zm  .)–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami)