Kurs pierwszej pomocy z certyfikatem

Wysłany przez:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
z pokazowym użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
Szkolenie prowadzone jest przez aktywnie działającego ratownika medycznego.

0

O autorze: