Nauczamy w formie E-learningu!

E-learning jest innowacyjną metodą nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych oraz Internetu,
oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu.
Pozwala na ukończenie kursu bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.
Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

Oszczędność czasu oraz łatwo przyswajalna forma szkolenia

to jedne z wielu korzyści, jakie niesie za sobą proponowane rozwiązanie.

W szkoleniu on-line wykorzystane są aktualne prezentacje, filmy instruktażowe, ćwiczenia,
głos lektora, podane akty prawne oraz możliwość odbycia kursu w częściach.
Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu a następnie uzyskaniem zaświadczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

1 Kadry zarządzającej (dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami)
2 Kadry inżynieryjno-technicznej
3 Kadra pracowników administracyjno – biurowych